Van welvaartstaat naar duale samenleving: welke legitimering voor de samenlevingsopbouw?

Corijn, E. (1994): Van welvaartstaat naar duale samenleving: welke legitimering voor de samenlevingsopbouw? Opbouwwerk tussen zorg en strijd, Samenlevingsopbouw-cahier, 18, 1, Brussel: Viboso: 12-23 - TOR 1994/14.