Vakoverschrijdende thema’s in het secundair onderwijs

Elchardus, M., J. Siongers (1999): Vakoverschrijdende thema’s in het secundair onderwijs. Tussentijds verslag van het onderzoek "Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs. Op zoek naar een maatschappelijke consensus" (project OBPWO 97.01) op initiatief van de Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs, - TOR 1999/33.