Vakoverschrijdende thema’s in het secundair onderwijs. Op zoek naar een maatschappelijke consensus

Siongers, J. (2000): Vakoverschrijdende thema’s in het secundair onderwijs. Op zoek naar een maatschappelijke consensus. Eindrapport van het onderzoek "Vakoverschrijdende thema's in het secundair onderwijs. Op zoek naar een maatschappelijke consensus" (project OBPWO 97.01) op initiatief van de Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2000/17.