Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs : een analyse naar de haalbaarheid en de maatschappelijke en onderwijskundige relevantie (OBPWO 06.01). Tussentijds rapport: opvattingen van de leerkrachten.

Duquet, F., M. Elchardus, S. Op De Beeck, L. Roggemans (2007): Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs : een analyse naar de haalbaarheid en de maatschappelijke en onderwijskundige relevantie (OBPWO 06.01). Tussentijds rapport: opvattingen van de leerkrachten. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (131 blz.) - TOR 2007/42.