Tussen burger en overheid. Een sociologische, politiek-wetenschappelijke en juridisch-wetenschappelijke studie van het middenveld en de democratische politieke structuur

Elchardus, M., L. Huyse, M. Hooghe (2000): Tussen burger en overheid. Een sociologische, politiek-wetenschappelijke en juridisch-wetenschappelijke studie van het middenveld en de democratische politieke structuur. Eindrapport van het onderzoeksproject in het kader van het programma van toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), onderzoeksovereenkomsten SE/01/110, - TOR 2000/3.