Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Rapport 6, De toekomstwensen en -verwachtingen betreffende de Europese Unie

Elchardus, M., P. te Braak (2014): Toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Rapport 6, De toekomstwensen en -verwachtingen betreffende de Europese Unie. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (16 blz.) - TOR 2014/51.