Tijdsdruk en de combinatie van arbeid en gezin. Een verkennende analyse op basis van de SONAR-data.

Laurijssen, I., I. Glorieux (2010): Tijdsdruk en de combinatie van arbeid en gezin. Een verkennende analyse op basis van de SONAR-data. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, SSL-rapport nr. SSL/OD2/2010.21 (48 blz.) - TOR 2010/40.