Televisie op het beklaagdenbankje. Televisie en de ondergang van een democratische politieke cultuur

Hooghe, M. (1997): Televisie op het beklaagdenbankje. Televisie en de ondergang van een democratische politieke cultuur. Ons Erfdeel, 41, 4: 523-531 - TOR 1997/13.