Technisch verslag van het onderzoeksproject: Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren.

Stevens, F., S. De Groof, M. Elchardus, I. Laurijssen, W. Smits (2006): Technisch verslag van het onderzoeksproject: Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Afdeling Beleid van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (29 blz.) - TOR 2006/16.