Strijd om klassen: discussies over de relevantie van het klasse-begrip

De Witte, H., I. Glorieux (1997): Strijd om klassen: discussies over de relevantie van het klasse-begrip. Themanummer Tijdschrift voor Sociologie, 18, 1-2, KULeuven (295 blz.) - TOR 1997/24.