Solitaire of tikkerke kus? Over de sociale contacten van jongeren

De Groof, S., W. Smits (2002): Solitaire of tikkerke kus? Over de sociale contacten van jongeren. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 109-126 - TOR 2002/75.