Sociologisch onderzoek naar het draagvlak bij het maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van het milieubeleid in het Vlaams Gewest

De Groof, S., M. Hooghe (1998): Sociologisch onderzoek naar het draagvlak bij het maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van het milieubeleid in het Vlaams Gewest. Brussel: MiNa-Raad Vlaanderen (65 blz.) - TOR 1998/41.