Sociologisch kijken naar significatieprocessen. De mediagebruiker op het kruispunt van de publieke en de private sfeer

Degeeter, D., M. Elchardus (1998): Sociologisch kijken naar significatieprocessen. De mediagebruiker op het kruispunt van de publieke en de private sfeer. Een sociologische voorstudie in het kader van het onderzoeksproject: "Media, significatie en informatie. De mediatisering van de publieke sfeer: tussen dualisering en democratisering.", Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 1998/20.