Sociale uitsluiting van jongeren. Een analyse op basis van de JOP-scholenmonitor 2013. Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen (Working paper 6)

Smits, W., B. Spruyt (2015): Sociale uitsluiting van jongeren. Een analyse op basis van de JOP-scholenmonitor 2013. Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen (Working paper 6). Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2015/45.