Sociaal kapitaal en partijkeuze

Coffé, H., J. Vandeweyer (2002): Sociaal kapitaal en partijkeuze. Paper voorgesteld op de tiende sociaal-wetenschappelijke studiedagen, 30-31 mei, Amsterdam - TOR 2002/23.