Schoolloopbanen in kaart gebracht

Van De Velde, V., H. Creten, H. Belet, I. Laurijssen, I. Glorieux (2003): Schoolloopbanen in kaart gebracht. In: H. Belet, P. Coppieters, H. Creten et al., Hoe maken Vlaamse jongeren de overgang van school naar werk? Thematische analyses, Eindrapport PBO98, Leuven: Sonar: 17-39 - TOR 2003/56.