Retentie in het beroep van leraar. Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data.

Laurijssen, I., I. Glorieux (2011): Retentie in het beroep van leraar. Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, SSL-rapport nr SSL/OD2/2011.26 - TOR 2011/36.