Populisme en de zorg over de samenleving

Elchardus, M., B. Spruyt (2012): Populisme en de zorg over de samenleving. In: Uitermark, J., Oudenampsen, M., van Heerikhuizen & R. van Reekum (red.) , Power to the people! Een anatomie van het populisme, Den Haag: Boom/Lemma: 119-138 (reprint TOR2011/47) - TOR 2012/10.