Participatieprofielen en mens- en maatschappijbeeld van etnisch-culturele minderheden in Brussel. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel

Elchardus, M., W. Smits (2012): Participatieprofielen en mens- en maatschappijbeeld van etnisch-culturele minderheden in Brussel. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen, Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel (Working paper 2) - TOR 2013/28.