Participatie van Vlaamse jongeren aan het verenigingsleven

Elchardus, M., S. Herbots (2010): Participatie van Vlaamse jongeren aan het verenigingsleven. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 111-134 - TOR 2010/6.