Over de verdeling van het werk. Een empirische en methodologische analyse van de verdeling van de werklast tussen mannen en vrouwen

Elchardus, M., I. Glorieux (1994): Over de verdeling van het werk. Een empirische en methodologische analyse van de verdeling van de werklast tussen mannen en vrouwen. In: M. Van Nuland (red.), Handboek Vrouwenstudies, D/1995/1191/1, Brussel: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden: 121-159 - TOR 1994/1.