Opgroeien in kwetsbare gezinnen: materiële deprivatie en participatief opvoedingsklimaat. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het secundair onderwijs in Antwerpen en Gent,

Smits, W., B. Spruyt (2013): Opgroeien in kwetsbare gezinnen: materiële deprivatie en participatief opvoedingsklimaat. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het secundair onderwijs in Antwerpen en Gent,. Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen, Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel (Working paper 3) - TOR 2013/29.