Op weg naar een andere tijdsbesteding?

Glorieux, I. (2013): Op weg naar een andere tijdsbesteding? In: Mie Moerenhout, Lieve Demeester, Roos Sierens (eds.), Levens Lopen Anders. OVer actief ouder worden, Antwerpen: Garant: 149-167 - TOR 2013/30.