Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen

Keppens, G., B. Spruyt (2021): Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen. Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, Online First, - TOR 2021/13.

Abstract

Een kritische randvoorwaarde voor een succesvol aanklampend beleid inzake (ongeoorloofd) schoolverzuim is het beschikken over accurate registratiedata. De afgelopen jaren werd in Vlaanderen, in het bijzonder door de implementatie van het informaticasysteem DISCIMUS, grote vooruitgang geboekt in het registreren van afwezigheid. Via DISCIMUS registreren scholen elke halve dag afwezigheid. Daardoor is het mogelijk (ongeoorloofde) afwezigheid in Vlaanderen te beschrijven op een niveau en met een graad van detail die niet eerder bereikt werd. Het is daarbij belangrijk om naast de ontwikkeling van de technische infrastructuur te monitoren wat de kenmerken en eigenschappen van de aldus verzamelde data precies zijn. In dit artikel dragen we bij aan deze doelstelling door een actuele beschrijving te geven van registratiegegevens over (ongeoorloofde) afwezigheid in Vlaanderen. De volgende vragen worden beantwoord: 1) wat is de verspreiding van ongeoorloofde afwezigheid? 2) Wat is de relatie tussen ongeoorloofde en geoorloofde afwezigheid? (3) Wat is de relatie tussen ongeoorloofde afwezigheid en de onderwijsuitkomst?