Nieuwe maten, nieuwe gewichten en een nieuwe tijd

Elchardus, M., I. Glorieux (1992): Nieuwe maten, nieuwe gewichten en een nieuwe tijd. Didactiek in het geschiedenisonderwijs (DIGO), november, XVI/2: 16-23 - TOR 1992/16.