Niet voor ons soort mensen? Een panelstudie naar de relatie tussen gevoelens van sociale demotie en arbeidsmarktstatus bij jongvolwassenen in Vlaanderen

Laurijssen, I., B. Spruyt, I. Glorieux (2011): Niet voor ons soort mensen? Een panelstudie naar de relatie tussen gevoelens van sociale demotie en arbeidsmarktstatus bij jongvolwassenen in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL-rapport nr SSL/OD2/2011.32) - TOR 2011/56.