Middenveldorganisaties als draagvlak voor het Vlaams milieubeleid (Deel 1)

De Groof, S., M. Hooghe (1998): Middenveldorganisaties als draagvlak voor het Vlaams milieubeleid (Deel 1). Leefmilieu, 21, 6: 235-240 - TOR 1998/47.