Jongeren en media: van mediavreemden tot hybride meerwaardezoekers

Boonaert, T., J. Siongers (2010): Jongeren en media: van mediavreemden tot hybride meerwaardezoekers. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 135-160 - TOR 2010/7.