Jong zijn in Vlaanderen. De belangrijkste bevindingen uit de JOP-monitor 1.

Elchardus, M. (2007): Jong zijn in Vlaanderen. De belangrijkste bevindingen uit de JOP-monitor 1. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit JOP-monitor 1., Tielt: LannooCampus: 249-260 - TOR 2007/6.

Jong zijn in Vlaanderen. De belangrijkste bevindingen uit de JOP-monitor 1.