Individualisme ontleed. Een theoretische en empirische analyse van individualisme-discoursen

De Keere, K., B. Spruyt, M. Elchardus (2013): Individualisme ontleed. Een theoretische en empirische analyse van individualisme-discoursen. Tijdschrift voor Sociologie, 34, 3-4: 307-339 - TOR 2013/39.