In het verhaal stappen. Over disposities, habitus en socialisatiepaden

Elchardus, M., J. Siongers, B. Spruyt (2012): In het verhaal stappen. Over disposities, habitus en socialisatiepaden. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 250-275 - TOR 2012/31.