In het culturele spoor van …? Genderspecifieke intergenerationele overdracht van sociale en culturele participatie

Siongers, J., W. Smits (2014): In het culturele spoor van …? Genderspecifieke intergenerationele overdracht van sociale en culturele participatie. In: Spruyt, B. & J. Siongers (red.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 37-58 - TOR 2014/65.