Houdingen ten aanzien van herverdeling en de verzorgingsstaat. De economische progressiviteit van de sociaal zwakke groepen nader onderzocht

Derks, A. (2001): Houdingen ten aanzien van herverdeling en de verzorgingsstaat. De economische progressiviteit van de sociaal zwakke groepen nader onderzocht. Paper voorgedragen op de derde VVS-NVS Marktdag Sociologie , 18 mei, Antwerpen - TOR 2001/25.