Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden

Keppens, G., B. Spruyt, J. Dockx (2018): Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden. Research paper SONO/2018.OL1.2/2, Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek (57 blz.) - TOR 2018/38.