Het onbehagen van de grenzeloosheid. Een empirisch onderzoek van het verband tussen detraditionalisering, zingeving en onbehagen

Elchardus, M., J. Siongers (2001): Het onbehagen van de grenzeloosheid. Een empirisch onderzoek van het verband tussen detraditionalisering, zingeving en onbehagen. In: H. De Witte, M. Elchardus, C. Gruweze e.a., Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren, Leuven / Leusden: Acco: 35-73 - TOR 2001/30.