Het draagvlak voor solidariteit in Vlaanderen nader bekeken.

De Groof, S., M. Elchardus (2006): Het draagvlak voor solidariteit in Vlaanderen nader bekeken. FOD Sociale Zaken, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2006/28.