Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport 4: De steun van de sociale zekerheid

Debusscher, M., M. Elchardus (2002): Het draagvlak van de solidariteit. Deelrapport 4: De steun van de sociale zekerheid. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/48.