Genderverschillen in cultuurparticipatie bij jongeren

Siongers, J., J. Lievens (2014): Genderverschillen in cultuurparticipatie bij jongeren. In: Spruyt, B. & Siongers J. (eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren, Leuven: Acco: 59-80 - TOR 2014/66.