Geleerd door ervaring: over de gevolgen van ongelijkheid in het onderwijslandschap voor etnische vooroordelen

Spruyt, B. (2009): Geleerd door ervaring: over de gevolgen van ongelijkheid in het onderwijslandschap voor etnische vooroordelen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 211-232 - TOR 2009/32.