Geen babysit en te veel werk? De invloed van werk, gezin en levensstijl op cultuurparticipatie

Badisco, J., P. De Laet, I. Glorieux (2012): Geen babysit en te veel werk? De invloed van werk, gezin en levensstijl op cultuurparticipatie. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 82-107 - TOR 2012/25.