Evaluatie van het project modularisering in het secundair onderwijs. Tussentijds rapport van OBPWO 00.04

Elchardus, M., T. Kuppens, T. Peeters, K. Pelleriaux (2002): Evaluatie van het project modularisering in het secundair onderwijs. Tussentijds rapport van OBPWO 00.04. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/12.