Een jeugd uit uitstel geboren. Een exploratie van de cultuur van de postadolescentie

Elchardus, M. (1997): Een jeugd uit uitstel geboren. Een exploratie van de cultuur van de postadolescentie. Jongeren en cultuur in beweging, Leuven: Davidsfonds: 11-43 - TOR 1997/2.