Dreeslezing. We lopen een culturele revolutie achter

Elchardus, M. (2004): Dreeslezing. We lopen een culturele revolutie achter. Socialisme & Democratie. Maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, jg 61, 3: 8-20 - TOR 2004/4.