Delphi, een valabel alternatief?

Glorieux, I. (2003): Delphi, een valabel alternatief? TerZake, juni 2003: 7-8 - TOR 2003/43.