De VUB in de maatschappij van morgen

De Belder, H., R. De Groof, M. Elchardus, J. Tyssens (1996): De VUB in de maatschappij van morgen. Themanummer Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, - TOR 1996/20.