De rol van ouderlijk milieu en ‘concerted cultivation’ voor sociale ongelijkheden in participatie bij jongeren. Schaarste of opvoeding?

Smits, W., B. Spruyt (2014): De rol van ouderlijk milieu en ‘concerted cultivation’ voor sociale ongelijkheden in participatie bij jongeren. Schaarste of opvoeding? Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel (29 blz.) - TOR 2014/74.