De inspraakprocedure bij het milieubeleidsplan Vlaanderen 1997-2000

Hooghe, M., S. De Groof (1998): De inspraakprocedure bij het milieubeleidsplan Vlaanderen 1997-2000. Leefmilieu, 21, 4: 138-144 - TOR 1998/24.