Brusselse jongeren over andere culturen: van vijand tot lief

Siongers, J. (2011): Brusselse jongeren over andere culturen: van vijand tot lief. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor, Leuven: Acco: 217-238 - TOR 2011/20.