Brusselse jongeren in het verenigingsleven

Herbots, S. (2011): Brusselse jongeren in het verenigingsleven. In: Nicole Vettenburg, Mark Elchardus en Johan Put (eds.), Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel, Leuven: Acco: 107-135 - TOR 2011/17.