Biotechnologie in de publieke sfeer. Samenvatting deelrapporten 3 en 4

Claeys, J., M. Debusscher, N. Duquet, M. Elchardus, W. Smits (2004): Biotechnologie in de publieke sfeer. Samenvatting deelrapporten 3 en 4. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2004/29.